Alt tekst staat voor alternatieve tekst en is de tekst die wordt getoond wanneer een afbeelding op het internet niet kan worden weergegeven. Dit kunnen afbeeldingen op je website zijn, maar ook afbeeldingen in nieuwsbrieven of op social media.

Vaak wordt het begrip Alt tag gebruikt in plaats van Alt tekst.

De locatie van de Alt tekst in het WordPress aanpassingsmenu

Soms wordt je website of alleen de afbeeldingen op je website niet goed geladen, bijvoorbeeld omdat de internetverbinding van de websitebezoeker niet goed is, maar dat kan ook door een storing komen. Op dat moment wordt de Alt tekst van je afbeelding getoond (met daarvoor een klein vakje met een rood kruisje erin) in plaats van de afbeelding zelf.

De zoekmachinerobots die je website indexeren nemen daarin ook de afbeeldingen mee, maar als er geen alt-tekst meegegeven is aan de afbeelding ‘zien’ de zoekmachines je afbeelding niet en wordt deze overgeslagen. Door ook goede zoekwoorden aan je afbeelding mee te geven kan de zoekmachinerobot je afbeelding ook indexeren en helpt dit mee in de SEO van je website.

De oorspronkelijke reden waarom de Alt tekst is uitgevonden is omdat blinden en slechtzienden de afbeelding niet kunnen zien. Veel blinden en slechtzienden gebruiken hulpprogramma’s die tekst voorlezen of omzetten in braille. De Alt tekst wordt ook voorgelezen (of getoond op de brailleleesregel) en daardoor krijgen blinden en slechtzienden ook mee wat er op een afbeelding staat (als deze goed is ingevuld).

Alt teksten horen bij de werkzaamheden die bij afbeeldingen optimaliseren komen kijken. Lees hier meer over afbeeldingen optimaliseren.